ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin

Pon-Pt 9:00-18:00

Cennik

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (nie dolicza się do nich 23% VAT).

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wysłania przetłumaczonych dokumentów listem poleconym lub kurierem pod wskazany adres, a koszty wysyłki, według opcji wskazanej przez Klienta, doliczone są do kosztów całkowitych tłumaczenia (list polecony priorytetowy 8 zł, kurier 17 zł).

Jeśli tłumaczenie zostało wykonane jedynie na podstawie skanu, bez okazania oryginału przy odbiorze, informacja na ten temat zostaje zawarta w formule poświadczającej tłumaczenie i załączona zostaje kopia dokumentu.

W przypadku stałej współpracy lub dużych zleceń istnieje możliwość negocjacji warunków.

Tłumaczenie 1 strony* na język polski (tryb zwykły, do 5 stron/dzień)

od 36 zł

Tłumaczenie 1 strony* na język angielski (tryb zwykły, do 5 stron/dzień)

od 40 zł

Tryb przyśpieszony (5-10 stron/dzień)

+50%

Tryb ekspresowy (powyżej 10 stron/dzień)

+100%

Tłumaczenie wymagające terminologii specjalistycznej
(np. prawnej, ekonomicznej, technicznej)

+30% stawki za tłumaczenie

Sprawdzenie i poświadczenie gotowego tłumaczenia
przedłożonego tłumaczowi

+50% stawki za tłumaczenie

Sporządzenie poświadczonego odpisu dokumentu w języku obcym

+50% stawki za tłumaczenie

Tłumaczenie dokumentów trudnych do odczytania z powodu
złej jakości kopii, sporządzonych pismem ręcznym lub przez
wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy

+25%

Kopia tłumaczenia uwierzytelnionego

+20% stawki za tłumaczenie

* 1 strona to 1125 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego), wg wskazań statystyki edytora MS Word. Tłumaczenia poświadczone rozliczane są na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym, a każda strona rozpoczęta liczy się jako cała.

Dokumenty standardowe - orientacyjny cennik

Dokumenty tłumaczone z języka polskiego na angielski

Cena

Zaświadczenie o niekaralności

60 zł

Skrócony akt urodzenia

48 zł

Zupełny akt urodzenia

60 zł

Skrócony akt małżeństwa

48 zł

Zupełny akt małżeństwa

60 zł

Skrócony akt zgonu

48 zł

Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

60 zł

Dyplom uczelni wyższej

48 zł

Suplement do dyplomu

od 180 do 400 zł (tłumaczenie systemu edukacji w Polsce gratis)

Świadectwo dojrzałości (do 2005 r.)

120 zł

Nowe świadectwo maturalne (po 2005 r.)

40 zł

Wypis z KRS

od 180 zł (w zależności od liczby wpisów)

Zaświadczenie lekarskie

48 zł

NIP

30 zł

REGON

od 70 zł

Wpis do ewidencji działalności

od 70 zł

Świadectwo pracy

60 zł

Dokumenty tłumaczone z języka angielskiego na polski

Cena

Akt urodzenia UK

70 zł

Akt małżeństwa UK

70 zł

Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

35 zł

Apostille

30 zł

Dowód rejestracyjny DVLA (UK)

80-140 zł

P60 UK

60-120 zł

Akt urodzenia USA

od 8 zł

Akt małżeństwa USA

49-140 zł (w zależności od formularza danego stanu)

Tytuł własności pojazdu z USA

70-160 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (nie dolicza się do nich 23% VAT).

W przypadku stałej współpracy lub dużych zleceń istnieje możliwość negocjacji warunków.

Tłumaczenie 1 strony* na język polski (tryb zwykły, do 5 stron/dzień)

od 36 zł

Tłumaczenie 1 strony na język angielski (tryb zwykły, do 5 stron/dzień)

od 40 zł

Tryb przyśpieszony (5-10 stron/dzień)

+50%

Tryb ekspresowy (powyżej 10 stron/dzień

+100%

Tłumaczenie wymagające terminologii specjalistycznej (np. prawnej, ekonomicznej, technicznej)

+30% stawki za tłumaczenie

Korekta gotowego tłumaczenia przedłożonego tłumaczowi

50% stawki za tłumaczenie

Korekta native speakera - zalecana w przypadku tekstów do publikacji

+30% stawki za tłumaczenie

Korekta gotowego tłumaczenia przedłożonego tłumaczowi

50% stawki za tłumaczenie

Korekta native speakera - zalecana w przypadku tekstów do publikacji

+30% stawki za tłumaczenie

* W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych jednostkę rozliczeniową stanowi strona tłumaczeniowa licząca 1600 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami, liczona wg wskazań statystyki edytora MS Word. W przypadku dokumentów w wersji elektronicznej, w których liczbę znaków określa się automatycznie, liczba stron tłumaczenia jest określana na podstawie tekstu źródłowego (oryginału). Natomiast w przypadku skanów, wydruków, kopii i innych dokumentów, w których nie można obliczyć liczby znaków, Tłumacz informuje Klienta o szacunkowej liczbie stron, a dokładna wartość zamówienia zostaje określona na podstawie tekstu docelowego (tłumaczenia). Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

Ceny podlegają negocjacji w przypadku dużych zleceń oraz stałych klientów.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (nie dolicza się do nich 23% VAT).

Blok 2-godzinny

250 zł

Bok 4-godzinny

400 zł

Blok 8-godzinny

900 zł

Rozliczenie w oparciu o blok dwugodzinny jest możliwe tylko w przypadku realizacji zlecenia na terenie miasta Lublin. W przypadku zleceń realizowanych poza miejscem zamieszkania Tłumacza stosuje się bloki cztero- i ośmiogodzinne. Każda rozpoczęta godzina liczy się jako pełna. Koszty dojazdu oraz ewentualnego wyżywienia i noclegu Tłumacza doliczane są do ceny tłumaczenia. Klient powinien dostarczyć Tłumaczowi materiały umożliwiające przygotowanie się do realizacji zlecenia. Koszty tłumaczeń ustnych realizowanych w sobotę wiążą się ze stawką powiększoną o 50%, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy - o 100%.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto (nie dolicza się do nich 23% VAT).

Zajęcia indywidualne z zakresu General English

79 zł/ 60 min.

Zajęcia indywidualne z zakresu English for Special Purposes (Legal, Business, Academic English)

89 zł / 60 min.

Kursy dla firm

Cena ustalana indywidualnie

Wyceń tłumaczenie

    Załącz plik do tłumaczenia