ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin

Pon-Pt 9:00-18:00

Referencje

Poniżej zamieszczone zostały wybrane opinie Klientów, którzy mi zaufali i skorzystali z moich usług. Mam nadzieję, że wkrótce i Państwa zdanie pojawi się wśród poniższych.

Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki

„Pani Aleksandra Piasecka […] jest dyspozycyjna, kompetentna, a tłumaczenia są zawsze gotowe w umówionym terminie. […] Jej przekłady kilkakrotnie były wysoko oceniane przez naszych czytelników i widzów.”

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

„Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Pani Aleksandra Piasecka wywiązuje się z powierzonych sobie zadań rzetelnie i terminowo, a jej tłumaczenia charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym, starannością i precyzją. Ponadto na uwagę zasługuje szybka i sprawna komunikacja oraz zaangażowanie ze strony tłumaczki.”

Biuro Tłumaczeń Omero

„Na podstawie zrealizowanych zleceń możemy stwierdzić, że Pani Piasecka ma zarówno odpowiednie kompetencje językowe, jak i posiada dużą wiedzę na temat systemów prawnych Polski i krajów anglosaskich. Charakteryzuje ją rzetelność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista, a tłumaczenia są na wysokim poziomie i dostarczane zawsze w wyznaczonym terminie.”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Finansów i Prawa Finansowego

„Pani Aleksandra Piasecka dała się poznać jako osoba kompetentna, niezwykle zaangażowana w wykonywaną pracę i posiadająca biegłą znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii prawniczej. Tłumaczenia wykonywane przez nią charakteryzują się należytą starannością i terminowością, a ich jakość stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych.”

Kancelaria Dag M. Opolski i Spółka sp.k.

„Jestem bardzo zadowolona z dotychczasowych usług Pani Aleksandry Piaseckiej. Są one wykonywane profesjonalnie i terminowo, z dużą kulturą osobistą. Pani Aleksandra Piasecka wyróżnia się bardzo dobrą znajomością słownictwa istotnego nie tylko dla branży prawniczej - ale także słownictwa z branż naszych klientów, do których odnoszą się tłumaczone teksty.”

 

Fundacja Stefana Gierowskiego

„Współpraca z panią Aleksandrą jest dla nas w pełni satysfakcjonująca. Jako kompetentna, niezwykle zaangażowana w wykonywaną pracę tłumaczka, pani Aleksandra przykłada ogromną wagę do dokładnego tłumaczenia terminów specjalistycznych, korzystając przy tym z szerokiej własnej wiedzy oraz dostępnych źródeł. Oprócz profesjonalizmu i rzetelności na pochwałę zasługuje świetny kontakt z klientem oraz szybkie tempo realizacji zamówienia. Z największą przyjemnością rekomenduję panią Aleksandrę Piasecką jako znakomitą i dociekliwą tłumaczkę.”

Fundacja Skarbnica Sztuki

„Tłumaczenia te (z języka polskiego na język angielski) były sporządzone profesjonalnie, skrupulatnie i terminowo, z zachowaniem słownictwa właściwego dla dziedziny sztuki”

 

Fundacja Zaawansowanych Technologii

„Tłumaczenie wymagało od Pani Aleksandry Piaseckiej doskonałej znajomości języka angielskiego. Cechująca ją odpowiedzialność, sumienność stanowiły istotny element przy wykonywaniu tłumaczenia. Pani Aleksandra Piasecka dobrze pełniła powierzoną funkcję. Z pełnym przekonaniem możemy polecić Panią Aleksandrę Piasecką jako rzetelnego i sumiennego tłumacza języka angielskiego.”

Cyclone Polska

„Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Zlecone tłumaczenia były wykonane starannie, precyzyjnie i terminowo, z zastosowaniem właściwej terminologii prawniczej. Z przyjemnością możemy zarekomendować p. Aleksandrę Piasecką jako tłumacza godnego zaufania.”

Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych

„Tłumaczenia wykonywane przez Panią Aleksandrę Piasecką były realizowane terminowo i profesjonalnie.”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Archeologii

„Tłumaczenia artykułów zrealizowano profesjonalnie i rzetelnie z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa. Co równie istotne – przygotowano je dotrzymując wymaganych terminów. (…) Lekcje nauki języka angielskiego charakteryzowały się znakomitym przygotowaniem merytorycznym p. Aleksandry Piaseckiej, stosowaniem ciekawych metod pracy i właściwym doborem materiałów dydaktycznych. Należy wspomnieć o istotnych walorach wpływających na atmosferę pracy, a mianowicie wysokiej kulturze osobistej p. Piaseckiej oraz pozytywnej energii zachęcającej do nauki.”

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Lingwistyki Stosowanej

„Pani dr Piasecka wykazała się znaczną aktywnością na polu działań dydaktycznych, a prowadząc ww. przedmiot [terminologia specjalistyczna w komunikacji ustnej i pisemnej] w pełni wykorzystała swoje kompetencje i wiedzę z zakresu praktycznego przekładu tekstów specjalistycznych oraz tłumaczeń uwierzytelnionych. Jej zaangażowanie w przygotowanie ciekawych i merytorycznie wartościowych zajęć została również doceniona przez studentów.”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Angielskiej

Pani Aleksandra Piasecka wykazała się rzetelnością, profesjonalizmem i dobrym przygotowaniem do zajęć, podczas których wykorzystywała różnorodne, starannie dobrane materiały dydaktyczne. Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie i wysoki poziom prowadzonych zajęć sprawiają, że Pani Aleksandra Piasecka jest godnym polecenia nauczycielem języka angielskiego.

 

Wyceń tłumaczenie

    Załącz plik do tłumaczenia